Soojusvarustuse katkestused Pärnus

Hetkel soojusvarustuse katkestusi meil ei esine.