Ettevalmistused kütmiseks

Millal kütmisega alustada ja millal lõpetada on väga keeruline öelda. Tavapärane soovitus on kütmisega alustada siis, kui ööpäeva keskmine õhutemperatuur langeb alla 12 kraadi. Niiskus ja jahedus ei ole head ei hoonetele ega ka inimeste tervisele.

Enne aga kui kütmisega algust teha, tuleks vajadusel:

1) Teostada soojussõlme iga-aastane hooldus vastavalt soojussõlme valmistajatehase hooldusjuhendile. 

2) Teostada soojussõlme surveproov rõhuga 8 bar (igal aastal).

3) Teostada lahtise küttesüsteemi puhul surveproov rõhuga 6 bar (igal aastal) ning hüdropneumaatiline läbipesu (iga kahe aasta järel). Kinnise küttesüsteemi puhul soovitame survestamist ja läbipesu teostada pärast ruumi remonti, ümberehitusi, seadmete väljavahetamist jms. Surveproovi ja läbipesu teostamise aeg tuleb teatada ka Fortum Eesti hooldustehnikutele vähemalt 2 tööpäeva ette, et oleks võimalik tööde teostamist valikuliselt kontrollida*.

4) Vastavalt vajadusele pesta läbi või puhastada mehhaaniliselt sooja vee soojusvahetid (vanematel süsteemidel nn. toruboilerid). Pärast puhastamist teostada seadme surveproov rõhul 10 bar. Nõu võid küsida meie hooldustehnikutelt. 

5) Korrastada manomeetrid, termomeetrid ja automaatikaseadmed.

6) Puhastada filtrid (mudakogujad).

7) Vajalike seadmete olemasolu korral teostada küttesüsteemi tasakaalustamine.

8) Korrastada soojussõlme ruum(id) (valgustus, kanalisatsioon, olmekahjurite tõrje).
Rikete ja avariide kiiremaks likvideerimiseks on soovitav anda üks soojussõlme ruumi võtmete komplekt Fortum Eestile.

*Soojussõlmede ja küttesüsteemide surveproove ja läbipesusid võivad teostada ettevõtjad, kelle tegevusalaks on sanitaartehnilised tööd. Mõlema tegevuse kinnituseks tuleb vormistada akt, mis allkirjastatakse teostaja ja tellija esindaja poolt ning esitatakse ka Fortum Eesti klienditeenindusele.