Projekteerimistingimused

Soojussõlme ja kaugküttevõrgu paigaldamiseks või rekonstrueerimiseks ning detailplaneeringute projekteerimiseks on vajalik võrguettevõtjalt taotleda projekteerimistingimused.

Taotlus saada meie võrgujuhile, e-posti aadressile [email protected]  või posti teel: Suur-Jõe 52, Pärnu 80042. 

HC11
Projekteerimistingimused Pärnu kaugkütte võrgupiirkonnas
Vaata