Soe vesi

Ettevõtte esitab ostjale hoone soojusarvestiga mõõdetud soojuse arve tarbitud MWh kohta, mis sisaldab kütte-, sooja tarbevee-, ventilatsiooni- ja muude kaugküttega toodetud tarbimisliikidega seotud kulusid.

Soojavee kulude määramise tarbijatele otsustavad hoone omanikud. Igas majas kehtestatud €/m3 ja muude kulude hinna kohta saab informatsiooni hoone valitsejalt, korteriühistus kas KÜ-u juhatuselt või muul kokkulepitud viisl.

Hoones jaguneb soojaveetorustiku kaudu tarbitav soojus igas majas erinevalt, sõltudes konkreetse hoone eripärast, hoones tarbitud sooja vee kogusest, välisõhu temperatuurist jm teguritest. Torustike isoleerimisega on võimalik vähendada torustike kulu. Kui elamus on vähe soojaveetarbijaid ja/või tarbitavad kogused on väikesed, võivad torustikult eralduvad kaod suuremad olla.

Sooja tarbeveevee (soovituslik) arvutuslik hind kehtivate tariifidega 1 m3 vee soojendamiseks:

  • 5°-st – 55 °C –ni = (55-5) * 1,163* 10 -3= 0,05815 MWh.
  • kehtiv soojuse hind (alates 01.01.2017) : 50,65 + km = 60,78 €/MWh.

1 m3 0,05815 MWh vee soojendamise hind €/MWh: 0,05815 * 60,78 = 3,53 EUR - hind €/m3, mis sisaldab ainult külma vee soojendamise energiakulu MWh, millele peaks lisanduma juurde energiakulu ka seadistatud vee tempertauuri tagamiseks torustikus ringleva veega kaasneva energiakulu võrra

1 m3 0,05815 MWh sooja vee soojendamise hind oletatava 30 %-se arvestusliku soojuskuluga torustikus €/MWh: 0,05815 * 60,78 = 3,72 * 1,3 = 4,60 EUR.

Igas majas kehtestavad konkreetse maja sooja vee hinna kaasomanikud ise kas üldkossolekul või muul kokkulepitud viisil sõltuvalt selle maja vee mõõtmise, tarbimise koguste, veetarbimisel tekkivate mõõtjate vahe või muu teguri mõju arvestamisega.

Müüja soovitab hoone omanikel kokku leppida hoones sooja vee m3 -e hinnas, mis soodustab tarbijatel sooja vee tarbimist.

Vee soojendamiseks ostetava Pärnu Vesi AS külma vee hind km-ga on 2,70 €/m3.