Soojussõlme hooldus

Soojussõlme hooldusega tagatakse soojussõlme kütte ja sooja tarbeveesüsteemide ning teiste hoone küttesüsteemide tõrgeteta töö. Pakume soojussõlme hoolduse teenust Pärnus.

Me pakume soojussõlme hooldusteenuseid:

  • perioodiline ülevaatus;
  • kütteseadmete ülevaatus soojussõlme piires;
  • sooja tarbevee süsteemi seadmete ülevaatus soojussõlme piires;
  • soojussõlme juhtimisautomaatika ja -seadmete ülevaatus;
  • tõrgete ja rikete fikseerimine ja remont;
  • hooldusremondi tööd;
  • perioodiline hooldus;
  • juhtimisautomaatika ja -seadmete seadistus, remont ja vahetus;
  • soojusvahetite keemiline pesu.

Hinnapakkumise esitamine eeldab tarbimiskoha soojussõlme eelnevat ülevaatust.

Hoolduslepingu sõlmimisega seotud küsimuste ning täiendava informatsiooni saamiseks pöördu meie soojussõlmede juhtivinspektori poole. 

Meelis Ilp
Soojussõlmede juhtivinspektor
Tel: +372 5648 4550
[email protected]