Liitumistingimused ja -taotlus

Allolevalt leiad kõik vajalikud tegevused ja tingimused, et saada meie kaugkütte ja/või maagaasi kliendiks Pärnus.

1. Täida liitumistaotlus

Pärnus asuva kaugkütte- või gaasivõrguga liitumiseks tuleb kinnistu omanikul või tema poolt volitatud esindajal täita esmalt liitumistaotlus. Liitumistaotluse täitmiseks lae see sellelt lehelt alla ning täida vajalikud andmeväljad. Seejärel: 

- prindi avaldus, allkirjasta ning saada aadressile: Fortum Eesti AS, Suur-Jõe 52, Pärnu 80042;

- või allkirjasta digitaalselt ning saada e-posti aadressile: klient.parnu@fortum.com.

2. Meie teeme Sulle liitumispakkumise

Peale sinu liitumistaotluse üle vaatamist ja kui kõik vajalikud tingimused on täidetud, teeme meie sulle liitumispakkumise. Liitumispakkumine sisaldab liitumistasu suurust, liitumise teostamise ja pakkumise kehtivuse tähtaegu. Lisaks on liitumispakkumises määratud liitumispunkti asukoht, võrgu teeninduspiir, liitumise tehnilised parameetrid ning muud lepingu poolte kohustused. 

3. Vajadusel täida projekteerimistingimuste avaldus

Fortum Eesti ehitab kaugküttetorustiku kuni liitumispunktini, milleks on tavaliselt kinnistu piir ning hangib ja paigaldab soojusmõõturi. Liituja korraldab soojussõlme projekteerimise ja hanke ning nende kooskõlastamise võrguettevõtjaga. 

Soojussõlme ja kaugküttevõrgu paigaldamiseks või rekonstrueerimiseks ning detailplaneeringute projekteerimiseks on vajalik võrguettevõtjalt taotleda ka projekteerimistingimused. Taotluse selleks leiad siit. 

4. Sõlmime liitumislepingu

Liitumispakkumise sobivusel sõlmitakse liituja ja võrguettevõtja vahel liitumisleping. Liitumislepinguga täpsustatakse liitumispakkumises näidatud tingimused, kus muuhulgas on kokku lepitud:   

  • võrguühenduse teostamise tähtaeg ja ehituse piirid;
  • liituva hoone soojuskoormused; 
  • soojuskandja temperatuurigraafik, maksimaalne soojuskandja rõhk ja kulu; 
  • soojusmõõtesüsteemi paigaldamine;  
  • nõuded soojussõlme ruumile;  
  • liitumistasu suurus ja maksmise tingimused.  

Liitumiseks vajalike ehitustööde ja seadmete paigalduse järel (kaugkütte ühendustorustik, soojussõlm, mõõtesüsteem) kontrollib võrguettevõtja liituja poolt teostatud tööde ja paigaldiste vastavust tööprojektile. 

5. Sõlmime müügilepingu

Liitumislepingu tingimuste täitmise järel sõlmitakse liituja ja võrguettevõtja vahel soojusenergia müügileping ning liitumispunktis võib alustada soojusenergia tarbimist. 

Küsimuste korral nõustavad Sind:

Hillar Nuut
Müügijuht
Tel: +372 564 0022
hillar.nuut@fortum.com

Hannes Puusepp
Võrgujuht
Tel: +372 518 3871
hannes.puusepp@fortum.com

E1

Liitumistingimused Tartus

Kui sa soovid saada meie kliendiks Tartus, leiad vajalikud liitumistingimused Fortum Tartu kodulehelt.