Kaugkütte võrguvesi

Kaugküttevõrgu vesi pärineb AS Pärnu Vesi veevõrgust. Vee töötlemise käigus see filtreeritakse ja pehmendatakse ning enne võrku pumpamist lisatakse veele NaOH lahust pH tõstmiseks tasemele 9,5-9,8.

Sellise pH (aluselise) reaktsiooniga vesi vastab täielikult ettenähtud normidele ja tagab vee stabiilsuse ning minimaalse korrosiivse aktiivsuse.

Kõige suuremaks ohuks hoonesisestele ja ka kaugküttetorustikele on vees lahustunud hapnik O2, mis terase korrosiooni tõttu hävitab torustiku õhemad osad mõne aastaga. Me eemaldame gaasid võrguveest deaereerimise käigus ja jälgime pidevalt vee keemilist koostist. Küttesüsteemi täitmisel kaugküttevõrgu veega ei ole tarbijail tarvis karta ei korrosiooni ega vees lahustunud soolade settimist küttekehade sisepinnale.

Kaugkütte võrguvee tarbimise vältimiseks ja lekete avastamiseks lisatakse veele rohelist värvainet – pyraGreeni. See on küttevees esinevas kontsentratsioonis täiesti ohutu.

Küttesüsteemi korrasoleku ja avariivaba ekspluatatsiooni saavutamiseks soovitame siiski kord 5 aasta jooksul teostada küttesüsteemi pesu ja surveproov.

Kui sa märkad kuskil rohelist vett...

...siis anna sellest meile koheselt teada, helistades numbritele +372 447 7222, +372 447 7228.