Kütusesegu ja CO2 heide

Andmed soojuse tootmiseks kasutatud kütuste osakaalude ning CO2 heitkogus 1 MWh müüdud soojusenergia kohta Pärnus.

Soojuse tootmiseks kasutatud keskmised kütuste osakaalud (2020):
Kütus Osakaal %
Biokütus 97,3
Maagaas 2,7
 
CO2 heitkogus (2020):

CO2 1 MWh müüdud soojusenergia kohta = 0,007529885 tCO2/MWh