blogi

Margo Külaots: ahju kütmine on romantiline, aga kas ka terviseriski hinnaga?

02 mai 2019

Seoses kaugküttevõrgu laiendamisega kõnelevad Tartu Postimehes nii puitasumite kaugküttega liitumise pooldajad kui ka kahtlejad, kes pelgavad ahiküttest loobumise sundi, aga kinnitan kõigile – vägisi kedagi ei sunnita, ja milleks üldse sundida millekski, mida tehakse vabatahtlikult?

Mul on hea meel, et kunstiajaloolane Enriko Talvistu kostis äsja mõnegi hea sõna kaugkütte kohta, soovitades seda teistelegi. Samas on viimasel ajal ilmunud ka lugusid, mille autorid pelgavad ahikütte keelustamist Tartu ajaloolistes puitasumites. Põhjust selleks võib anda linna otsus määrata Supilinn ja Karlova värskes üldplaneeringus kaugküttepiirkonnaks, samuti äsja vastu võetud õhukvaliteedi parandamise kava bensopüreeni osas, ent muretsemiseks pole siiski vähimatki põhjust – ahikütte keelamist ei kavanda Tartu linn ega ka Fortum. Küll aga peame muutma kaugküttega liitumise koostöös linnavalitsusega inimestele lihtsamaks ning selgemini arusaadavaks.

Ettevõtjana olen ratsionaalne ja annan endale aru, et mistahes keelamine tekitab inimestes trotsi ning pahameelt, see oleks lihtsalt rumal ja lühinägelik. Pealegi pole mõtet sundida kedagi tegema midagi vägisi, kui ta teeb seda palju parema meelega vabatahtlikult. Samas on linnal lausa kohustus parandada Tartu õhukvaliteeti, mis on iseäranis halb just Karlovas, Tammelinnas ja Supilinnas ning seda just ahikütte ohtra kasutamise tõttu.

Tsiteerin õhukvaliteedi parandamise kava - vähkitekitav bensopüreen tekib orgaanilise aine mittetäielikul põlemisel ja selle sisaldus on meie linna välisõhus üle piirnormi. Seos ahiküttega on otsene, õhu bensopüreenisisalduse keskmine sihtväärtus on olnud normist kõrgem just sügiseti, talviti ja varakevadeti, langedes kokku kütteperioodiga. 2015. aastal mõõdetud maksimumkontsentratsioon oli aga võrreldes teiste aastatega ebatavaliselt madal just seetõttu, et talvel ja varakevadel oli ebatavaliselt soe ning seetõttu köeti ka vähem ahje. Igal juhul on sihtväärtus olnud Karlovas, kus asub ka mõõtejaam, aasta keskmisena ületatud kõigi viimase viie aasta jooksul. Halvimatel päevadel ületas bensopüreeni maksimumkontsentratsioon Karlovas normi kümnekordselt ja Tammelinnas lausa 12-kordselt.

Ahju kütmine on romantiline, aga kas ka terviseriski hinnaga?