Meie kaugküttesüsteem pälvis märgise “Tõhus kaugküte"

22. mail 2018 tunnustas Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing Fortum Eesti Pärnu kaugküttesüsteemi tõhusa kaugkütte märgisega.

Kaugküttesüsteem vastab märgise “Tõhus kaugküte” tingimustele, kui selles tarbitav soojus vastab Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL sätestatud tingimustele: “Tõhus kaugküte ja –jahutus – kaugkütte- või kaugjahutussüsteem, milles soojuse tootmiseks kasutatakse vähemalt 50% taastuvenergiat või 50% heitsoojust või 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni.”

Märgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ning taastuvenergia või koostootmise osa võrgu kaudu edastatavas soojuses. Ettevalmistamisel oleva uue Euroopa Liidu Taastuvenergia direktiivi kohaselt peavad kaugkütte võrguettevõtted hakkama tarbijaid teavitama soojuse tootmisel kasutatavatest kütustest ja süsteemi tõhususest. Direktiivi kohaselt peab olema tarbijatel õigus lahkuda ebatõhusatest süsteemidest. Märgis on hea võimalus tarbijate teavitamiseks kaugküttesüsteemi tõhususest.

Pärnu kaugküttesüsteem on aastatega muutunud nõukogudeaegsest ebatõhusast kaugküttesüsteemist jätkusuutlikuks ning tõhusaks. Suurimaks investeeringuks on olnud 2010. aastal rajatud bio- ja kohalikel kütustel põhinev koostootmisjaam Niidu tööstuspiirkonnas. Koostootmisjaam toodab elektrit ning tootmisest tekkinud jääksoojus suunatakse Pärnu linna kaugküttevõrku ning edastatakse selle kaudu tarbijateni. Lisaks on investeeritud kaugküttetorustikesse, millest ca 80% on uuendatud isoleeritud torustikuga. 

Arendustööd ja investeeringud aga jätkuvad. Pärnu kaugküttesüsteem muutub varsti kaugkütte- ja jahutussüsteemiks. Pärnu esimene jahutusjaam on rajamisel Laia tn äärde ning jahutusega on võimalik varustada kesklinna kaubandus- ja ärihooneid. Ja seda kõike selleks, et Pärnus oleks puhas ja mugav elupaik.