Hakkepuidu ostmise teade

Fortum Eesti AS teeb hakkepuitu müüvatele isikutele ettepaneku esitada pakkumised hakkepuidu hankeks 2019 – 2020 hooajaks Pärnu Elektrijaamale koguses kokku 600 000 MWh.

Lepinguperiood algab 01.07.2019 ja kestab kuni 30.06.2020. 

Pakutavad tarnekogused jaotuvad ühtlaselt kuude lõikes kogu perioodi jooksul.

Pakkumises tuleb näidata:

1. Pakutav kogus MWh-des

2. Ühe MWh hind eurodes ilma käibemaksuta. Hind sisaldab transpordikulu tellija poolt soovitud sihtkohta.

Pakkumisel osalemise tingimused:

1. Hakkepuidu müüjal peab olema vähemalt kaheaastane hakkepuiduga varustamise kogemus minimaalselt 10 000 MWh ulatuses kütteperioodi jooksul. Selle tõendamiseks tuleks esitada kirjalik tõend kütust ostnud energiaettevõtte juhatuselt. Tõendit ei pea esitama pakkujad, kellel on olnud kirjalikud lepingud Fortum Eesti AS-iga või AS-iga Tartu Jõujaam kütteperioodidel  2012-2018.a.

2. Hakkepuidu tootmiseks ja tarnimiseks vastava tehnika olemasolu. Vastava tehnika puudumisel vajalik kirjalik leping vastavat teenust tegeva ettevõtte või firmaga kogu tarneperioodi ulatuses. Teenuse pakkuja peab tõestama vastava tehnika olemasolu.

3. Minimaalne pakutav kogus lepingu sõlmimiseks on 15 000 MWh, millest 30% peab ettevõte olema võimeline tarnima ajavahemikus detsember kuni veebruar.

Tarnitud hake peab vastama järgmistele kvaliteedi nõuetele:

1. Niiskusesisaldus 30% - 56%.

2. Tuhasus maksimaalselt 3%.

3. Hake ei tohi sisalda mineraalseid lisandeid, lume- ega jäätükke, kive, kilet, plasti, metalli, värve, lakke, puidutöötlemisvahendeid, kemikaale, rohelisi okkaid ega lehti.

Hakkepuidu müüjal on soovitav omada FSC ja/või PEFC sertifikaati.

Käesoleva ettepaneku tegemisega ei võta Fortum Eesti AS endale kohustust kõigi pakkumise teinud isikutega lepingute sõlmimiseks. Fortum Eesti AS valib pakkumiste alusel isikud, kellega alustatakse läbirääkimisi lepingute sõlmimiseks hakkepuidu ostmistuks.

Pakkumine tuleb esitada hiljemalt 20. maiks 2019.a kell 14.00 aadressile:

Fortum Eesti AS

Niidu 24, Pärnu 80047

või digiallkirjastatult e-posti aadressile: fortum.eesti@fortum.com