Loviisa tuumaelektrijaama keskkonnamõjude hindamise programm

Fortum on algatanud Loviisa tuumaelektrijaama keskkonnamõjude hindamise (KMH) protseduuri, mille käigus hinnatakse keskkonnamõjusid Loviisa elektrijaama tegevusaja pikendamiseks või selle sulgemiseks. Samuti hõlmab hindamine keskkonnamõjusid madala ja keskmise aktiivsusega radioaktiivsete jäätmete lõplikuks ladestamiseks.

Loviisa tuumajaama tegevusload lõppevad vastavalt tootmisplokkidel Loviisa-1 aastal 2027 ja Loviisa-2 aastal 2030.  Tehnoloogiliselt on Loviisa tuumajaam tänasel päeval väga heas seisus ja vastab kõikidele ohutusnõuetele.

Soomes on KMH menetluse läbiviimise nõude aluseks keskkonnamõju hindamise menetluse seadus. Peale selle järgitakse projektis piiriülese keskkonnamõju hindamise (ehk Espoo) konventsiooni (rahvusvaheline arutelu). Loviisa tuumajaama KMH protseduur on jagatud kahte etappi ning võtab aega umbes 18 kuud. Esimeses etapis toimub keskkonnamõjude hindamine ning kommunikatsioon ja arutelud erinevate osapooltega. Teises etapis koostatakse raport kogutud andmetest ning aruteludest.

Keskkonnamõju hindamise koordineeriv asutus on Soome majandus- ja tööministeerium. Keskkonnamõju hindamise menetlusega seotud rahvusvahelist arutelu koordineeriv asutus on Soomes keskkonnaministeerium, mis teavitab keskkonnamõju hindamise menetluse algatamisest naaberriikide keskkonnaasutusi ja küsib neilt, kas nad tahavad selles osaleda. Teatisele lisatakse keskkonnamõju hindamise kava kokkuvõte, mis on tõlgitud sihtriigi keelde, ning rootsi või inglise keelde tõlgitud tervikkava. Soome keskkonnaministeerium edastab saadud tagasiside keskkonnamõju hindamise kava kohta koostatud avalduses riigisisesele koordineerimisasutusele, majandus- ja tööministeeriumile.

Loviisa tuumajaama KMH kokkuvõte

Rohkem infot KMH programmi kohta

Võta ühendust meie ekspertidega