Hakkpuidu hanketeade 2021 – 2022 hooajaks

Fortum Eesti AS teeb hakkpuitu müüvatele isikutele ettepaneku esitada pakkumised hakkpuidu hankeks 2021 – 2022 hooajaks Fortum Eesti AS-i Pärnu elektrijaamale.

Lepinguperiood algab 01.07.2021.a ja kestab kuni 30.06.2022.a.

Pakkumises tuleb näidata:

1. Pakutav kogus MWh-des.
2. Ühe MWh hind eurodes ilma käibemaksuta. Hind sisaldab transpordikulu tellija poolt soovitud sihtkohta. Pakkuja on kohustatud ostja nõudmisel esitama ostjale pakutava hinna kujundamise metoodika.

Pakkumisel osalemise tingimused :

1. Hakkpuidu müüjal peab olema vähemalt kaheaastane hakkpuiduga varustamise kogemus minimaalselt 10 000 MWh ulatuses kütteperioodi jooksul. Selle tõendamiseks tuleks esitada kirjalik tõend kütust ostnud energiaettevõtte juhatuselt. Tõendit ei pea esitama pakkujad, kellel on olnud kirjalikud lepingud Fortum Eesti AS-iga või AS-iga Tartu Jõujaam kütteperioodidel 2015-2021.a.
2. Hakkpuidu tootmiseks ja tarnimiseks vastava tehnika olemasolu. Vastava tehnika puudumisel vajalik kirjalik leping vastavat teenust tegeva ettevõtte või firmaga kogu tarneperioodi ulatuses. Teenuse pakkuja peab tõestama vastava tehnika olemasolu.
3. Minimaalne pakutav kogus lepingu sõlmimiseks on 15 000 MWh, millest 30% peab ettevõte olema võimeline tarnima ajavahemikus detsember kuni veebruar.

Tarnitud hake peab vastama järgmistele kvaliteedi nõuetele:

1. Niiskusesisaldus 30% - 56%.
2. Tuhasus maksimaalselt 3%.
3. Hake ei tohi sisalda mineraalseid lisandeid, lume- ega jäätükke, kive, kilet, plasti, metalli, värve, lakke, puidutöötlemisvahendeid, kemikaale, rohelisi okkaid ega lehti.

Hakkpuidu müüja peab omama FSC ja/või PEFC sertifikaati, ning ladu, tagamaks puiduhakkega varustamise operatiivselt kõigil kuudel.

Tarnitavad kütuse kogused ei jaotu ühtlaselt aasta lõikes

Käesoleva ettepaneku tegemisega ei võta Fortum Eesti AS endale kohustust kõigi pakkumise teinud isikutega lepingute sõlmimiseks. Fortum Eesti AS valib pakkumiste alusel isikud, kellega alustatakse läbirääkimisi lepingute sõlmimiseks hakkpuidu ostmiseks.

Pakkumine tuleb digitaalselt allkirjastatuna esitada hiljemalt 27. maiks 2021.a kell 17:00 e-posti aadressidel: mati.kermas@fortumtartu.ee ja priit-mihkel.pihu@fortum.com.

Lisainfot hankes osalemiseks saab e-posti aadressilt: mati.kermas@fortumtartu.ee.