Energiatootmine ning -lahendused

Me toodame energiat puhtama maailma heaks ja loome jätkusuutikke energialahendusi linnadele. Meie tegevuspiirkondadeks Eestis on Pärnu ja Tartu.

Meie põhitegevused Pärnus ja Tartus

Pärnus ja Tartus toodame energiat – elektrit ja soojust -  ühes jaamas, ühe protsessi käigus. Energia tootmiseks kasutame peamiselt kohalikke kütuseid – hakkepuitu, mis on toodetud väheväärtuslikest metsajäätmetest, ning vastavalt vajadusele turvast. Elektri müüme NordPool börsil. Soojusega varustame Pärnu ja Tartu kodusid, ettevõtteid, koole, lasteaedu, munitsipaal- ja riigiasutusi ning paljusid teisi hooneid. Lisaks arendame mõlemas linnas kaugjahutuse teenust avalikele ning ärihoonetele.

Panustame tõhususse ja jätkusuutlikkuse

Näiteks koostootmisprotsessis hakkepuidu kasutamisel, alates selle saamisest kuni tarbijale edastamiseni, läheb energiast kaduma ainult 10-15%, mis tähendab, et tarbija saab kätte 85-90% puidu primaarenergiast. Samas kondensatsioonijaamast, kus kasutatakse elektri tootmiseks kivisütt või põlevkivi, jõuab tarbijani vaid 20%-30% kütuses sisalduvast energiahulgast.

Rajame tõhusa kaugkütte- ja jahutussüsteemi

Näeme, et kaugküttesüsteem ei ole ainult katlamaja ja kaugküttevõrk - see on midagi enamat. Kui kaugküttele lisada kaugjahutus, moodustavad need ühtse ja tõhusa süsteemi. Kaugküttevõrku on võimalik toimima panna nutika energiaakumulaatorina, kuhu suunatakse erinavatest tootmistest tekkinud jääksoojus, olgu selleks koostootmine, kaugjahutus või mõne muu tööstuse tootmine. Tootmisest tekkivat soojust on võimalik salvestada, mis lisab väärtust kogu kaugkütte ja -jahutussüsteemi. 

"Me panustame ja investeerime uutesse tehnoloogiatesse, teenustesse ja toodetesse, et muuta puhtamaks Pärnu ja Tartu linna. Me ei saa seda teha üksinda - selle eesmärgi saavutamine seisneb koostöös. Meil on heameel tõdeda, et meid toetavad ja aitavad sellel teekonnal meie praegused ja tulevased kliendid, nutikad ja töökad kolleegid ning lojaalsed koostööpartnerid." 

Margo Külaots, Fortum Eesti AS ja AS Fortum Tartu juhatuse esimees