Energiatootmine ja -lahendused Pärnus

Fortum Eesti tegutseb Pärnu kaugkütte- ja jahutusturul ning toodab elektri- ja soojusenergiat Pärnu elektrijaamas (vajadusel soojust ka tipukatlamajades) ning jahutust Pärnu külmajaamas. Ettevõttel on kasutada märkimisväärne kogemustepagas ning oskusteave, mis loovad väga hea baasi klientidele kõrgetasemelise teenuse pakkumiseks ning ettevõtte tegevuse laienemiseks.

Meie eesmärgid

Fortum Eesti põhieesmärgiks on toota energiat puhtama Pärnu heaks ning luua jätkusuutlikke energialahendusi klientidele, olla vastustutundlik ettevõtte ja Pärnu kogukonna liige ning täita omanike ootusi.

Selle saavutamiseks on meie peamised eesmärgid:

 • Töötajate heaolu ja ohutus on üks olulisematest prioriteetidest meie tegevuses.

Meie tegevus peab tagama kõigil Fortumi töötajatel (k.a. töövõtjatel meie objektidel) tulla tööle rõõmuga ja teadmisega, et nende heaolu ja ohutus on meile kõige tähtsamad. Ohutuse ja turvalisuse korraldamist arendatakse süstemaatiliselt kõikides meie tööprotsessides. Turvalisuse jälgimist ning vastavate tegevuste rakendamist kontrollitakse regulaarselt, et garanteerida pidevalt arenev ohutuskäitumine. 

 • Me tagame kõrge energiatõhususe koostöös klientidega.

Me investeerime parimatesse energia tootmise tehnoloogiatesse, kasutame kohalikku taastuvkütust, tagame ja tõstame kaugkütte varustuskindlust, arendame uut teenust tõhusat kaugjahutust, parendame ja laiendame kaugkütte- ja kaugjahutusvõrku, arendame ja toome turule uusi efektiivseid lahendusi, koostöös klientidega ning vastavalt nende vajadustele. Kogu energiatõhususe tagamises on klient kesksel kohal.  Loome koostöös mugava, jätkusuutliku ja puhta elukeskkonna Pärnu kogukonnale.

 •  Me täidame ootused meie omanike ees.

Pärnu koostootmisjaam

 • Asukoht: Niidu tööstuspiirkond Pärnus
 • Aasta: 2010
 • Elektriline võimsus: 24 MW
 • Soojuslik võimsus: 48 MW
 • Elektri toodang börsile
 • Soojuse toodang Pärnu linna elamutele, hoonetele jms. 

Pärnu soojusvõrk ja -tarbijad

 • Soojusvõrk on ca 90 km pikk (84% on renoveeritud)
 • Soojuskliente ligikaudu 850, tarbijaid ligikaudu 19 000
 • Peamised kliendid: korteri- ja elamuühistud, riigi- ja kohaliku omavalituses hooned, ärikliendid (tööstus, SPA-d, majutusasutused), eramud
 • Kliendirahulolu indeks 2020: 84 (100st)

Uus lahendus - kaugjahutus

Kaugjahutus Pärnu kesklinnas