Energiatootmine ja -lahendused Pärnus

Fortum Eesti tegutseb Pärnu kaugkütteturul ning toodab soojus- ja elektrienergiat Pärnu Elektrijaamas. Ettevõttel on kasutada märkimisväärne kogemustepagas ning oskusteave, mis loovad väga hea baasi klientidele kõrgetasemelise teenuse pakkumiseks ning ettevõtte tegevuse laienemiseks.

Meie eesmärgid

Fortum Eesti põhieesmärgiks on toota energiat puhtama maailma heaks ning luua jätkusuutlikke energialahendusi Pärnu linnale ja klientidele, samas täita omanike ootusi ning hoida head mainet. 

Selle saavutamiseks on meie peamised eesmärgid:

 • Töötajate ohutus on üks olulisematest prioriteetidest meie tegevuses.

Meie tegevus peab tagama kõigil Fortumi töötajatel tulla tööle teadmisega, et ohutus on meile kõige tähtsam ja lahkuda töölt ilma vigastusteta. Ohutuse ja turvalisuse korraldamist arendatakse süstemaatiliselt kõikides meie tööprotsessides. Turvalisuse jälgimist ning vastavate tegevuste rakendamist kontrollitakse regulaarselt, et garanteerida pidevalt arenev ohutuskäitumine. 

 • Me tagame kõrge energiatõhususe koostöös klientidega.

Me investeerime parimatesse energia tootmise tehnoloogiatesse, kasutame kohalikku taastuvkütust, tagame ja tõstame kaugkütte varustuskindlust, parendame ja laiendame kaugküttevõrku, arendame ja toome turule uusi efektiivseid lahendusi, koostöös klientidega ning vastavalt nende vajadustele. Kogu energiatõhususe tagamises on klient kesksel kohal. 

 •  Me täidame ootused meie omanike ees.

Pärnu koostootmisjaam

 • Asukoht: Niidu tööstuspiirkond Pärnus
 • Aasta: 2010
 • Elektriline võimsus: 24 MW
 • Soojuslik võimsus: 48 MW
 • Elektri toodang börsile
 • Soojuse toodang Pärnu linna elamutele, hoonetele jms. 

Pärnu soojusvõrk ja -tarbijad

 • Soojusvõrk on 84 km pikk (81% on renoveeritud)
 • Soojuskliente ligikaudu 700, tarbijaid ligikaudu 19 000
 • Peamised kliendid: korteri- ja elamuühistud, riigi- ja kohaliku omavalituses hooned, ärikliendid (tööstus, SPA-d, majutusasutused), eramud
 • Kliendirahulolu indeks 2017: 80 (100st)

HC6

Uus lahendus - kaugjahutus

Oleme alustanud uue energiatõhusa lahenduse arendamist - kaugjahutus Pärnu kesklinna