Visioon ja strateegia

Meie visioon on "puhtama maailma heaks". Meie missioon on kaasata oma kliente ja ühiskonda visiooni elluviimiseks. Meie roll nende muutuste kiirendamisel on energiasüsteemi ümberkujundamine, ressursitõhususe parendamine ja nutikate lahenduste pakkumine. Toimides nii, pakume parimat väärtust aktsionäridele.

Päikeseloojang

Megatrendid, mis kujundavad energiasektorit

Meie strateegia põhineb globaalsetel megatrendidel – kliimamuutused ja ressursitõhusus, linnastumine, digitaliseerimine ja uued tehnoloogiad ning aktiivsed kliendid. Need megatrendid ei mõjuta ainult energia tootmist ja müüki, vaid ka tarbimist. Konkurentsis püsimiseks peame me neid megatrende endale teadvustama ning võtma aktiivse rolli muutuste juhtimisel parema tuleviku heaks.

 

Me ei ole üksi

Kui sa oled parema tuleviku rajamise missioonil, pead sa endale teadvustama, et see teekond ei ole lihtne. Me ei ole sel teel üksi: meie kliendid, kogukonnad ja teised ettevõtte julgustavad meid arendama uusi ja paremaid lahendusi. Koos me muudame kogu energiasüsteemi.

Selle teekonna tulemused on märkimisväärsed: energia varustuskindlus, jätkusuutlikud lahendused linnadele, vähem jäätmeid prügilates, rohkem ümbertöödeldud ja taaskasutatud toormaterjali ning uued lahendused, mis aitavad kodudel olla osa energiasüsteemi evolutsioonist. Nimekiri on lõputu. Kasud ei ole ainult keskkondlikud, vaid ka majanduslikud, ohustamata individuaalset mugavust.

 

"Me oleme valmis juhtima muutusi puhtama maailma suunas. Meie rolliks on kiirendada neid muutusi läbi energiasüsteemi ümberkujundamise, ressursitõhususe parandamise ja nutikate lahenduste pakkumise."

Pekka Lundmark, Fortumi tegevjuht

Meie strateegia nurgakivid

AU30

Tõstame tootlikkust ja juhime muutusi energeetikas

Me tahame juhtida tootmisäri konsolideerumist Euroopas.

SE2

Pakume jätkusuutlikke lahendusi linnadele

Me loome energia- ja ringmajanduse jätkusuutlikke lahendusi, mis parendaksid linnaelu kvaliteeti.

AU32

Kasvame tuule- ja päikeseenergia valdkonnas

Pikaajalise konkurentsivõime tagamiseks teeme me märkimisväärseid investeeriguid päikese- ja tuuleenergiasse.

AU33

Loome uusi ärimudeleid energeetikas

Meie eesmärgiks on olla energiatehnoloogia ja -rakenduste arendamise esirinnas.