Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkus asub meie strateegia keskmes. Meie visioon puhtama maailma heaks peegeldab meie ambitsioone juhtida muutusi madala süsiniksisaldusega energiasüsteemi ja optimaalsema ressursitõhususe poole. Oma missiooniga me tahame kaasata sellel teekonnal oma kliente ning ühiskonda. Meie jätkusuutlikkuse fookuses on meie töötajad, meie kogukond, ühiskond tervikuna ning valdkonnad, mis on seotud kliima ning ressurssidega.

Jätkusuutlikud tegevused Eestis

Kaasaegne tehnoloogia ja taastuvenergia

Oleme Eestis investeerinud kaasaegsetesse, tõhusatesse ning biokütustel põhinevatesse soojuse ja elektri koostootmisjaamadesse - üks jaam, üks kogus kütust = kaks toodet. Biokütuste ning kaasaegse tehnoloogia kasutamine tagab puhtama õhu Tartus ja Pärnus ning tarbijatele soodsa kaugküttehinna. Meie tegevustesse on lisandunud vabajahutusel (jõe vee energial) ning kõrgtehnoloogial põhinev kaugjahutus, mis aitab kaasa stabiilse ja mugava sisekliima tagamisele avalikes ja ärihoonetes. 

Meie panus kogukonna tegevustesse

Panustame kohaliku kogukonna tegevustesse. Me oleme pikaajalised võrkpalli toetajad Pärnus ja Tartus. Me aitame korraldada Tartu linna päeva ning Pärnu valgusfestivali "Öövalgel". Oleme olnud abiks lastele ja noortele, kes seda on vajanud. Jõulude ajal me ei saada välja jõulukaarte, vaid suuname selle raha heategevusse. Oleme partneriks roheinnovatsiooni katusorganisatsioonile Cleantech ForEst, mille eesmärk on panustada ning toetada rohetehnoloogiate uusi ideid ning start-up tegevusi. 

Vastutustundlikkus loob väärtusi

Vastutustundlikkus on integreeritud meie tegevustesse. Me väärtustame oma kliente ja partnereid. Me hoolime oma kogukonnast, kus me tegutseme. Me säästame looduskeskkonda, kasutades oma tootmisprotsessides kaasaaegset tehnoloogiat ning nii palju jääkressurssi kui võimalik. Me usume, et töötajate heaolu ja ohutus on üks kõige olulisemaid näitajaid edu tagamisel. 

Eetika järgimine

Kuidas me järgmine eetikat?

Kliima ja ressursid

Kuidas käitume kliima ja ressurssidega?

Ühiskond ja meie inimesed

Kuidas me tegutseme ühiskonnas?