Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkus asub meie strateegia keskmes. Meie visioon puhtama maailma heaks peegeldab meie ambitsioone juhtida muutusi madala süsiniksisaldusega energiasüsteemi ja optimaalsema ressursitõhususe poole. Oma missiooniga me tahame kaasata sellel teekonnal oma kliente ning ühiskonda. Koos meie sidusrühmadega oleme me määratlenud jätkusuutlikkuse vastutusvaldkonnad – majanduslikud, sotsiaalsed ning keskkonnaalased.

Jätkusuutlikkuse valdkonnad

Jätkusuutlikud tegevused Eestis

Kaasaegne tehnoloogia ja taastuvenergia

Oleme Eestis investeerinud kaasaegsetesse, tõhusatesse ning biokütustel põhinevatesse soojuse ja elektri koostootmisjaamadesse. Biokütuste kasutamine ja kõrge efektiivsus on taganud puhtama õhu Tartus ja Pärnus ning tarbijatele soodsa kaugküttehinna.

Meie panus kogukonna tegevustesse

Panustame kohaliku kogukonna tegevustesse. Me oleme pikaajalised võrkpalli toetajad Pärnus ja Tartus ning panustame tervisesse läbi Jõulumäe Tervisespordikeskuse toetamise. Me aitame korraldada Tartu linna päeva ning Pärnu valgusfestivali "Öövalgel". Oleme olnud abiks lastele ja noortele, kes seda on vajanud. Jõulude ajal me ei saada välja jõulukaarte, vaid suuname selle raha heategevusse. 

Vastutustundlikkus loob väärtusi

Vastutustundlikkuse Ettevõtluse Indeksi märgis võimaldab tõendada meie sõnu selles, et vastutustundlikkus on integreeritud kõikidesse meie tegevustesse. Me väärtustame oma kliente ja partnereid, sest ilma nendeta ei oleks meil mõtet tegutseda. Me hoolime kogukonnast, kus me tegutseme. Me säästame looduskeskkonda, kasutades oma tootmisprotsessides nii palju jääkressurssi kui võimalik. Me usume, et töötajate heaolu ja ohutus on üks kõige olulisemaid näitajaid edu tagamiseks. 

AU7

Eetika järgimine

Kuidas me järgmine eetikat?

AU9

Kliima ja ressursid

Kuidas käitume kliima ja ressurssidega?

AU8

Ühiskond ja meie inimesed

Kuidas me tegutseme ühiskonnas?