Käitumiskoodeks

Meile on väga oluline, et samad eetilised standardid kehtiksid kõikjal, kus me tegutseme. Meie käitumiskoodeks tagab ausad ja eetilised äritegevused igal pool igal ajal.

Igapäevaselt me suhtleme kogukondadega üle maailma. See toob kaasa kohtumisi erinevate kultuuride ja äritavadega ning nende austamist. Meile on väga oluline, et samad eetilised standardid kehtiksid kõikjal, kus me tegutseme. Selles aitabki meid käitumiskoodeks.

Meie käitumiskoodeks on sügavalt juurutatud meie organisatsiooni väärtustesse – uudishimulikkus, vastutustundlikkus, usaldusväärsus, austus. Nad näitavad meile teed võimaluste hindamisel, juhivad meid otsuste tegemisel ning aitavad meil näha maailma Fortumi pilgu läbi.

Me julgustame oma töötajaid igasuguse mittevastavuse korral võtma ühendust oma otsese juhi, ettevõtte juhtkonna või siseauditiga. Kõik mittevastavused vaadatakse üle vastavalt kehtivatele protsessidele.