Strateegia

Fortum on avaldanud uuendatud strateegia Loe lähemalt

Meie strateegia eesmärk on juhtida muutusi puhtama maailma heaks

Uuendatud strateegiaga jätkame muutuste juhtimist puhtama maailma heaks. Meie eesmärk on tagada kiire ja usaldusväärne üleminek süsinikuneutraalsele majandusele, pakkudes klientidele ja ühiskondadele puhast energiat ning jätkusuutlikke lahendusi.

Kooskõlas Euroopa Liidu ambitsioonide ja Pariisi kokkuleppe eesmärkidega võtame sihiks süsinikuneutraalsuse oma äritegevustes hiljemalt aastaks 2050, Euroopa äritegevustes aga aastaks 2035.

Kasvuhoonegaaside heitkoguseid tuleb vähendada kõigis sektorites, mitte ainult elektri-, vaid ka soojus-, jahutus-, tööstus- ja transpordisektoris. Koos Uniperiga oleme Euroopas suur puhta energia tootmis- ja gaasiettevõte, mis annab meile hea positsiooni ülemineku juhtimisel puhtale energiale. Lisaks on meil teadmised, oskused ja lahendused, mis aitavad meie tööstus- ja taristuklientidel vähendada nende tegevustes süsinikdioksiidi heitkoguseid ja parendada keskkonnajalajälge.

Markus Rauramo, CEO and President

Fortumi tegevjuht Markus Rauramo

"Mul on väga hea meel, et suure rahvusvahelise energiakontsernina oleme pühendunud ambitsioonikatele kliimaeesmärkidele. Uuendatud strateegiaga soovime juhtida puhta energia üleminekut ja samal ajal tagada jätkusuutlikud finantstulemused."

Fortumi uuendatud strateegia neli nurgakivi on: 

1. Oma äritegevuste muutmine süsinikuneutraalseks
2. Kasv CO2-vaba energia tootmises
3. Energiasektori ülemineku võimaldamine läbi tugeva positsiooni gaasiturul
4. Koostöö tööstus- ja taristuklientidega

 

Energia puhtale maailmale