Väärtused

Me tahame tegutseda viisil, mille üle meie töötajad uhked oleksid. Meie väärtused näitavad meile teed võimaluste hindamisel ning juhivad meid otsuste tegemisel.

Mitmekesine ettevõte

Fortumil on mitmekesine ja kaasav töökultuur. Me usume avatud eestvedamisse, loovasse ja turvalisse töökeskkonda ning organisatsioonikultuuri, mis aitab meie inimestel edukad olla. Me usume parimat oma inimestest, me tahame parimat oma inimestele ning me ootame oma inimestelt parimat. 

Meie väärtused

Meie väärtused – uudishimulikkus, vastutustundlikkus, usaldusväärsus, austus – on aluseks meie organisatsioonikultuurile. Nad näitavad meile teed võimaluste hindamisel, juhivad meid otsuste tegemisel ning aitavad meil näha maailma Fortumi pilgu läbi.

Uudishimulikkus

Me seame küsimuse alla status quo ja julgeme rakendada uusi asju. Otsime muutuvas energiasektoris uusi võimalusi ning leiame ja loome koos lahendusi puhtama maailma heaks.

Vastutustundlikkus

Me oleme vastutustundlikud ja võtame vastutuse oma töö ning selle mõju eest ühiskonnale. Loome jätkusuutlikke lahendusi võttes arvesse sidusrühmade vajadusi. Me ei tee ohutuse osas kunagi kompromisse.

Usaldusväärsus

Me usume läbipaistvusesse. Tegutseme eetiliselt ja toome välja kõik meie väljakutsed ning edulood. Meil ei ole varjatud tagamõtteid ja me järgime igapäevases tegevuses käitumiskoodeksit.

Austus

Me väärtustame üksteist ja kõiki meie sidusrühmi, kliente, partnereid. Meie edu aluseks on mitmekesine ja kaasav ettevõtte kultuur, kus kõik tunnevad, et neid julgustatakse arenema ja saavutama enamat.