Töökoht Fortumis

Fortumis oleme me pühendunud muutuste juhtimisele puhtama maailma heaks. Meie töötajad mängivad olulist rolli nendes muutustes ning koostöös klientidega loome tipptehnoloogial põhinevaid tooteid ning teenuseid. Meil töötab umbes 9000 fortumlast erinevates riikides. Paljud meie töökohad ja tiimid on rahvusvahelised ning me suhtleme igapäevaselt kolleegide, klientide ja partneritega üle maailma.

Töötades Fortumis

Me usume meeskonna tugevusse

Meie väärtused – uudishimulikkus, vastutustundlikkus, usaldusväärsus ja ausus - on aluseks meie tegevustele. Meie juhtimise põhimõtted rajanevad avatud eestvedamisel. Fortum on töökoht, mis pakub väljakutseid ja vastutust. Me usume oma inimestesse ja usaldame neid. Töötajana sind juhendatakse ja julgustatakse leidma omi lahendusi ja esitama väljakutseid olemasolevatele meetoditele. Meeskonnatunne on meile oluline ja me hindame inimesi, kellele meeldib töötada koos ühiste eesmärkide nimel. Väikeste ja suurte edusammude tähistamine on osa meie kultuurist. Me mõõdame regulaarselt töötajate rahulolu ja pühendumust.

 

Meie töötajad on alati esikohal

Töötajate ohutus ja heaolu on väga tähtsal kohal Fortumis, sest sellest sõltub meie edu äritegevuses. Me tagame tööohutuse kõikides meie töökohtades. Me usume, et terved ja rahulolevad töötajad on edukamad ja annavad oma panuse loovasse ja tõhusasse töökliimasse. Me usume samuti, et kõikidel meie töötajatel peab säilima töö ja eraelu tasakaal.

Meil on ettevõttesisene programm ”Energiat igasse Sinu päeva”, mille eesmärk on elavdada ja tuletada töötajatele meelde, et enda eest hoolitsemine nii tööl kui ka vabal ajal on ülioluline. Programm pakub ideid ja meetodeid, kuidas maandada stressi, toituda tervislikult, olla füüsiliselt aktiivne ja paljud muud. 

 

Me tegutseme vastutustundlikult

Me panustame ühiskonna positiivsesse arengusse. Me käitume usaldusväärselt ja teeme väga tihedalt koostööd kohaliku kogukonnaga. Me eeldame vastutustundlikke tegevusi ka meie partneritelt. Fortumi töötajana võid sa olla uhke olla selle üle, et me töötame koos väärikate organisatsioonidega projektide kallal, mis teevad maailma paremaks paigaks.