Mida me saame sulle pakkuda?

Me tegutseme terves energiaahelas (tootmisest lõpptarbijani) paljudes erinevates riikides ning karjäärivõimalused meie juures on väga laialdased. Me pakume väljakutseid inseneridele, ettevõtluse professionaalidele ning kõigile neile, kes suhtuvad energia- ja ringmajandusse samasuguse kirega kui meiegi.

Mida me saame sulle pakkuda?

Pidev areng ja töörotatsioon

Usume, et edukaks olemise valem sõltub meie töötajate pidevast arengust. Meie eesmärgiks on, et igal fortumlasel on oma isiklik arenguplaan, mida regulaarselt üle vaadatakse. Fortumi töötajana sead sa ise oma arengusuunad ja kui sa oled piisavalt innukas ja pühendunud, on sul kõik teed avatud karjääri redelil tõusmiseks.

Me pakume erinevaid võimalusi arenemiseks, kas siis spetsialistina või juhina. Me usume, et suurendades sinu vastutusi või liikudes ühest tööst või ülesandest teise, on parim viis kiirendada isiklikku arengut ja kasvatada meie ettevõtte konkurentsivõimet ja paindlikkust. Igal aastal pakume me erinevaid töörotatsiooni võimalusi meie töötajatele. Tavapäraseks on saanud, et fortumlased vahetavad töökohti ettevõtte sees. Tegutsemine paljudes riikides annab võimaluse areneda ka rahvusvahelisel tasemel.

 

Tulemustest sõltuv tasu

Meie hüvede pakett koosneb rahalistest hüvedest (põhipalgast, tulemustasudest ja soodustustest) ning mitterahalistest hüvedest (karjääriarengu võimalused, õiglane ja motiveeriv eestvedamine ning kaasaegne töökeskkond).

Ametikoha palgatase sõltub vastava ametikoha nõuetest ning töötaja isiklikust tasemest ja kogemustest. Me tasustame tulemuslikkust korra aastas ja tasu põhineb selgetel ja mõõdetavatel eesmärkidel, mis on kooskõlas ettevõtte strateegiaga. Eesmärgid seatakse vastastikkusel kokkuleppel tulemus- ja arenguvestluste käigus. See aitab igal fortumlasel mõjutada oma tasu läbi suurepärase tulemuslikkuse.