Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkus asub meie strateegia keskmes. Meie visioon puhtama maailma heaks peegeldab meie ambitsioone juhtida muutusi madala süsiniksisaldusega energiasüsteemi ja optimaalsema ressursitõhususe poole. Oma missiooniga me tahame kaasata sellel teekonnal oma kliente ning ühiskonda. Koos meie sidusrühmadega oleme me määratlenud jätkusuutlikkuse vastutusvaldkonnad – majanduslikud, sotsiaalsed ning keskkonnaalased.

Jätkusuutlikkus - majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnaalane vastutus

Jätkusuutlikud tegevused Eestis

Kaasaegne tehnoloogia ja taastuvenergia

Oleme Eestis investeerinud kaasaegsetesse, tõhusatesse ning biokütustel põhinevatesse soojuse ja elektri koostootmisjaamadesse. Biokütuste kasutamine ja kõrge efektiivsus on taganud puhtama õhu Tartus ja Pärnus ning tarbijatele soodsa kaugküttehinna.

Meie toetame

Toetame kohaliku kogukonna tegevusi. Me oleme pikaajalised võrkpalli toetajad Pärnus ja Tartus ning panustame tervisesse läbi Jõulumäe Tervisespordikeskuse toetamise. Me aitame korraldada Tartu linna päeva ning heategevusüritust RatRace Pärnus. Jõulude ajal me ei saada välja jõulukaarte, vaid suuname selle raha heategevusse. 

AU7

Eetika järgimine

Kuidas me järgmine eetikat?

AU9

Kliima ja ressursid

Kuidas käitume kliima ja ressurssidega?

AU8

Ühiskond ja meie inimesed

Kuidas me tegutseme ühiskonnas?