Meie strateegia aitab luua puhtama maailma

Meie visiooniks on puhtama maailma heaks ning missiooniks on kaasata oma kliente ja ühiskonda, et muuta maailm puhtamaks. Meie roll nende muutuste kiirendamisel on energiasüsteemi ümberkujundamine, ressursitõhususe parendamine ja nutikate lahenduste pakkumine. Toimides nii, pakume parimat väärtust meie aktsionäridele.

Muudame seda, mis on oluline – üha enam keerukamat energiasektorit

Meil kõigil on raske hinnata, kuidas ja kuhu arenevad energiaturud, tehnoloogiad ja regulatiivkeskkond. Tulevik tundub ebakindel ning areng kiirem kui kunagi varem. Samal ajal võib see ebakindlus luua meile uusi ärivõimalusi. Süsinikdioksiidi heitekoguste vähendamine on sügavalt meie DNA-sse sisse kirjutatud. Aina enam kasvab vajadus CO2- vaba energia järele, kuna me peame asendama fossiilsed kütused transpordis, tööstuses, soojuses ja jahutuses. Me näeme, et 2020ndatest saab dekaad, mille tunnuseks on elektrienergia kasv.

Liikudes edasi, peame olema targad ning juhtima muudatusi seal, kus sellest on kõige rohkem kasu: võitlus kliimamuutuste vastu, pidev tegevuste tõhustamine, tehtud investeeringute tootlikkuse tagamine ning kasvule keskendumine – nii meie praegustes kui ka uutes äritegevustes.

Fortumi strateegia järgmiseks dekaadiks

Fortum on energiasektori käimasolevas üleminekufaasis heal positsioonil. Meie uuendatud strateegia seab eesmärgiks konkurentsieelise tugevdamise ning fokuseeritud kasvu juhtimise.

1. Tegevuste tõhustamine ja paindlikkuse suurendamine:
  • tipptasemel tulemuslikkuse tagamine,

  • rahavoogudele keskendumine ja bilansi tõhus kasutamine.

2. Tehtud investeeringute tootlikkuse tagamine ja äriportfelli optimeerimine:
  • suurendada aktsionäri väärtust Uniperis,

  • Äriportfelli optimeerimine muutuvas ärikeskkonnas püsimiseks.

3. Energia väärtusahelas fokuseeritud kasvu juhtimine:
  • suurendada CO2-vaba energia tootmist,

  • arendada lisandväärtustega pakkumisi ja lahendusi klientidele.

4. Uutele olulistele ärivõimalustele aluse loomine:
  • uue märkimisväärse elektrihindadest sõltumatu tulutooja leidmine,

  • sünergia loomine uute ärivõimaluste ning olemasolevate äride ja oskusteabe vahel.

Meie strateegia