blogi

Nutikalt, mugavalt ja ohutult radiaatorid soojaks!

28 september 2020

Kaugküte on nutikate ja mugavate valik

Millist kütteviisi valida on küsimus, millega meie kliimavöötmes iga hoone omanik või omanikud peavad vähemalt korra või mitu korda tegelema. Me vajame külmal ja jahedal ajal lisasoojust mugavaks ja tervislikuks eluks. Külm ja jahedus ei tee head inimestele endale ega ka hoonetele.

4 lihtsat põhjust kaugkütte eelistamiseks: 

  1. Mugavus ja ohutus. Kaugkütte kasutamisel ei pea klient tegema kulutusi kütteallika rajamiseks ja hooldamiseks ning tagatud on püsiv temperatuur. Lokaalne küttelahendus võib paratamatult kaasa tuua kõrgema ohu näiteks põleva tule ja gaasi korral. Kaugküttesüsteemiga ühendamiseks on vaja vaid soojussõlme ning soojuskandjaks selles süsteemis on vesi. 
  2. Kõrge varustuskindlus.  Kaugküttevõrgus töötab mitu erinevat energiaallikat, mis tagavad varustuskindluse linna eri piirkondades. Peamiseks neist on nii Pärnus kui Tartus koostootmisjaam, mis kasutab elektri tootmiseks peamiselt kohalikku hakkepuitu ning lisaväärtusena suunatakse elektri tootmisest tekkiv soojus linna kaugküttevõrku. Varustuse toimimise eest vastutab 100% soojuse tootja.    
  3. Keskkonnasõbralikkus ja puhas energia. Kohalik hakkepuit on taastuvenergia, mille põletamine kaasaegsete tehnoloogiate ja puhastusseadmetega tagab puhtama õhu linnas. Kaugküte on lahendusvõti kliimamuutuste mõjude vähendamiseks ning inimestele tervise tagamiseks.  Kaugküttesse ühendatud hooned on osa kliimasõbralikust energiatootmise süsteemist ning aitavad vähendada CO2 õhku paiskamist ja saavutada kliimaneutraalsust, mis kokkuvõttes aitab muuta meie maailma puhtamaks.  
  4. Stabiilne ja soodne hind. Kohalike taastuvate kütuste kasutamine võimaldab klientidele tagada soojuse hinna, mis on alla Eesti keskmise. Kui küttearved tunduvad väga suured olevat, siis tasuks mõelda selle peale, kui hästi hoone soojust peab. Vana, renoveerimata ja soojustamata hoone ei pea väga palju soojust ning isegi kui kaugküttega varustaja räägib soodsast hinnast, on soojuse arved väga suured. Siis tuleb üle vaadata hoone enda seisukord - see kehtib iga kütmisviisi puhul mitte ainult kaugkütte. Kogemustele tuginedes saab öelda, et renoveeritud kortermaja tarbib aastas soojust ca poole vähem võrreldes renoveerimata hoonega ning üldistavalt saab öelda, et keskmine üle 30 korteriga kortermaja tarbib soojust 5-7 MWh/korteri kohta aastas.