Soojusenergia kokkuhoid

Soojuse hind sõltub põhiliselt kasutatavatest kütustest ning tootmise efektiivsusest. Hinda mõjutavad veel seadmete kulum, elektri ja vee hind, keskkonna- ja muud maksud, töötajate töötasud. Eestis on kaugkütte hind reguleeritud Konkurentsiameti poolt. Hind on fikseeritud ning arve suurus sõltub hoone tarbimisvajadusest. Näiteks, mida soojustamata maja, seda suurem on soojuskulu. Mida aga saab ette võtta, et soojuse kulud oleksid väiksemad?

Kuidas vähendada hoone soojuskadusid?

1. Hoone üldise renoveerimise ja soojustamisega.

2. Hoone soojusseadmete- ja süsteemide kaasajastamisega - automaatse soojussõlme paigaldamise ja hoone küttesüsteemi häälestamise ning tasakaalustamisega. Kaasaegne soojussõlm võimaldab reguleerida hoone sisetemperatuuri vastavalt majaelanike soovidele, alandada või tõsta temperatuuri nii ööpäeva- kui nädalaringselt ning vältida ülekütmist. Tasakaalustamine tagab soojuse ühtlase jaotumise majas. Elu muutub mugavamaks, sest soojus hakkab jõudma ka radiaatoritesse, mis on aastaid leiged olnud.

Lihtsad energia säästmise nipid