Soojusvarustuse katkestused Pärnus

Hetkel kõikidele klientidele soojusvarustus tagatud!