Korduma kippuvad küsimused

Siit leiad vastused kõige enam küsitud teemade kohta.

Kütmisega alustamine

Millal on mõistlik alustada kütmisega?

Pärnu kaugküttevõrgus on tagatud aastaringne soojusvarustus. Hoone omanik või tema volitatud esindaja teeb ise otsuse soojusenergia tarbimise alguse või lõpetamise kohta. Soovitatav on hoone kütmisega alustada, siis kui keskmine õhutemperatuur langeb alla 12 kraadi. Liigne niiskus ja külm ei ole head ei hoonele endale ega ka inimeste tervisele. 

Alumiiniumradiaator

Kas Pärnu kaugküttevõrguga ühendatud hoone küttesüsteemis võib paigaldalda alumiiniumist radiaatoreid?

Alumiiniumradiaatorid ei ole ette nähtud kasutamiseks kohtades, kus küttevee happelisus on kõrgem kui 8 (pH>8). Samuti ei ole otstarbekas alimiiniumradiaatorit kasutada ühes süsteemis vaskelementidega, mis põhjustavad keemilist reaktsiooni, mille käigus tekivad küttesüsteemis ülerõhud ning alumiinium hävineb. Pärnu kaugkütte võrguvee pH> 9,5-9,8, mis on kõrgem alumiiniumradiaatorile soovitatud pH>8. 

Enne radiaatori ostu tasuks küsida tehase poolt antud sertifikaati, millise pH-ga vett tohib süsteemis kasutada.

Soe vesi

Kas sooja vee hind on iga kuu muutuv?

Liitumispunktis tarbitud MWh alusel esitatakse ostjale arve, mis sisaldab kõiki majas tarbitud soojusenergia kulusid, sh sooja vee soojendamise energiakulu. MWh hind on 60,78 eurot (50,65 +km).

Arve

Kui sa ei ole saanud arvet?

Arve mittesaamisel soovitud kontaktaadressile tarbimiskuule järgneval 7. kuupäeval palume ühendust võtta klienditeenindusega. Me saadame sulle arve uuesti.

Soojussõlme hooldus

Kui tihti peab hooldama hoone soojussõlme?

Soovitame soojussõlme regulaarset hooldamist. Soojussõlme hooldusteenust on mõistlik tellida teenusepakkujalt. Korras tarbijaseaded tagavad hoone küttesüsteemi toimimise. Vaata meie soojusõlme hoolduse teenust. 

Kas soojussõlme hoolduse peab kindlasti tellima meilt?

Ei pea. Hoone valdaja teeb ise otsuse teenusepakkuja valikus. Kuid soovitame kindlasti pöörduda kõige pealt meie poole. 

Legionella bakteri tõrje

Legionella pneumophila on bakter, millel on üle 40 liigi ning millest 10 on inimeste tervisele ohtlikud. Bakteri kasvuks soodsad tingimused on: veetemperatuur 20-45˚C, seisev või aeglaselt ringlev vesi, halvas seisus veetorustiku materjalid vms. Nende tingimuste tõttu võivad olla bakteri esinemiskohtadeks sooja- ja külmaveesüsteemid, spaade basseinid, niisutid ja veepihustussüsteemid jms. Bakter ei paljune temperatuuril alla +20°C ning üle +60°C. Vähemalt 90% mikroobidest hävib +50°C juures 80-124 minuti jooksul ning +60°C juures kahe minuti jooksul. Loe legionella kohta rohkem Terviseameti kodulehelt.

Vältimaks legionella bakteri teket soojaveesüsteemides, soovitame oma klientidel aktiveerida soojussõlmede juhtumiskeskustes legionella bakteri tõrje funktsioon. Soojussõlme juhtimiskeskus hakkab siis regulaarselt ja lühiajaliselt sooja tarbevee temperatuuri tõstma öötundidel ja nimetatud bakteri ca 65˚C temperatuuril hävitama. Klientidel palvel tõstame aeg-ajalt ka oma kaugküttevõrgu temperatuuri. Teavitame sellest kliente e-maili teel ning paneme info üles kodulehe esilehele.