Soojusvarustuse katkestused Pärnus:

Kõikidele klientidele on soojusvarustus tagatud!