Soojussõlm

Kaasaegne automaatjuhtimisega soojussõlm on seade ökonoomseks hoone kütmiseks ning ventilatsiooni, sooja tarbevee ja muude tarbimissüsteemide soojuskandja parameetrite kujundamiseks.

Soojussõlm eraldab soojusvahetite abil tarbimiskoha sisesüsteemid kaugküttevõrgust, tagades:  

 • tarbijaseadmete ohutu kasutamise;
 • avariiliste võrgukatkestuste korral hoone küttesüsteemi mittetühjenemise;
 • kaugküttesüsteemi kaudu õhu sattumise küttesüsteemi;
 • küttesüsteemide täpsema reguleerimise.

Investeering kaasaegsesse soojussõlme annab võimaluse:

 • juhtida küttesüsteeme vastavalt tarbija soovidele;
 • säästa energiat;
 • juhtida tarbijaseadmeid sõltumata asukohast.

Investeering kaasaegsesse soojussõlme on lühikese tasuvusajaga.

Kaugküttesse lülitatud hoone soojussõlme koosseisu kuuluvad (näiteks):

 • küttevee soojusvaheti;
 • soojusvaheti sooja tarbevee tootmiseks;
 • küttevee ringluspump;
 • sooja vee ringluspump;
 • küttevee regulaator koos vee, õhu (ja ruumide) temperatuurianduritega ning kellaga;
 • sooja vee regulaator koos kellaga;
 • küttevee segamissõlm (regulaatori poolt juhitav ventiil);
 • sooja vee segamissõlm (regulaatori poolt juhitav ventiil);
 • sulgarmatuur;
 • tagasilöögiklapid;
 • sooja vee mõõtja sooja tarbeveega soojussõlmes.

Soojussõlme tarnijad:

Hooldame sinu hoone soojussõlme

Hooldatud soojussõlm tagab tarbijaseadme korraliku töö pikkadeks aastateks.