Soojusenergia kokkuhoid

Soojuse hind sõltub põhiliselt kasutatavatest kütustest, tootmise efektiivsusest ning võrgukadudest. Hinda mõjutavad veel seadmete kulum, elektri ja vee hind, keskkonna- ja muud maksud, töötajate töötasud. Mida ette võtta, et soojuse arved oleksid väiksemad?

Soojuskaod hoones

Kuidas vähendada hoone soojuskadusid?

1. Hoone üldise renoveerimise ja soojustamisega.

2. Hoone soojusseadmete- ja süsteemide kaasajastamisega - automaatse soojussõlme paigaldamise ja hoone küttesüsteemi häälestamise ning tasakaalustamisega. Kaasaegne soojussõlm võimaldab reguleerida hoone sisetemperatuuri vastavalt majaelanike soovidele, alandada või tõsta temperatuuri nii ööpäeva- kui nädalaringselt ning vältida ülekütmist. Tasakaalustamine tagab soojuse ühtlase jaotumise majas. Elu muutub mugavamaks, sest soojus hakkab jõudma ka radiaatoritesse, mis on aastaid leiged olnud.

Lihtsad energia säästmise nipid