Korduma kippuvad küsimused

Siit leiad vastused kõige enam küsitud teemade kohta.

Kütmisega alustamine

Millal on mõistlik alustada kütmisega?

Pärnu kaugküttevõrgus on tagatud aastaringne soojusvarustus. Hoone omanik või tema volitatud esindaja teeb ise otsuse soojusenergia tarbimise alguse või lõpetamise kohta. Soovitatav on hoone kütmisega alustada, siis kui keskmine õhutemperatuur langeb alla 12 kraadi. Liigne niiskus ja külm ei ole head ei hoonele endale ega ka inimeste tervisele. 

Alumiiniumradiaator

Kas Pärnu kaugküttevõrguga ühendatud hoone küttesüsteemis võib paigaldalda alumiiniumist radiaatoreid?

Alumiiniumradiaatorid ei ole ette nähtud kasutamiseks kohtades, kus küttevee happelisus on kõrgem kui 8 (pH>8). Samuti ei ole otstarbekas alimiiniumradiaatorit kasutada ühes süsteemis vaskelementidega, mis põhjustavad keemilist reaktsiooni, mille käigus tekivad küttesüsteemis ülerõhud ning alumiinium hävineb. Pärnu kaugkütte võrguvee pH> 9,5-9,8, mis on kõrgem alumiiniumradiaatorile soovitatud pH>8. 

Enne radiaatori ostu tasuks küsida tehase poolt antud sertifikaati, millise pH-ga vett tohib süsteemis kasutada.

Soe vesi

Kas sooja vee hind on iga kuu muutuv?

Liitumispunktis tarbitud MWh alusel esitatakse ostjale arve, mis sisaldab kõiki majas tarbitud soojusenergia kulusid, sh sooja vee soojendamise energiakulu. MWh hind on alates 01.01.2017 koos maksudega 60,78 €/MWh (50,65 +km).

Arve

Kui sa ei ole saanud arvet?

Arve mittesaamisel soovitud kontaktaadressile tarbimiskuule järgneval 7. kuupäeval palume ühendust võtta klienditeenindusega. Me saadame sulle arve uuesti.

Soojussõlme hooldus

Kui tihti peab hooldama hoone soojussõlme?

Soovitame soojussõlme regulaarset hooldamist. Soojussõlme hooldusteenust on mõistlik tellida teenusepakkujalt. Korras tarbijaseaded tagavad hoone küttesüsteemi toimimise. Vaata meie soojusõlme hoolduse teenust. 

Kas soojussõlme hoolduse peab kindlasti tellima meilt?

Ei pea. Hoone valdaja teeb ise otsuse teenusepakkuja valikus. Kuid soovitame kindlasti pöörduda kõige pealt meie poole.