Me hoolime Sinu privaatsusest

Sellelt lehelt leiad sa kokkuvõtliku info, kuidas me kogume, töötleme ja kasutame andmeid, mida sa oled meiega jaganud. Me suhtume väga tõsiselt sinu isikuandmete privaatsusesse.

Kogutud andmetel on selge eesmärk

Me kogume ja töötleme isikuandmeid erinevatel viisidel ja põhjustel. Me kogume sinu isikuandmeid kui sa oled meie klient, meile tööle kandideerija, meie töötaja või muul ärilisel eesmärgil meiega seotud.  

Isikuandmeid töödeldakse asjakohaste turvanõuete ja -meetmetega ning alati kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktide põhimõtetega.

Isikuandmed

Me kogume sinult ainult vajalikke isikuandmeid, kui sa soovid saada meie kliendiks, külastad meie e-teenuseid, otsid tööd või muul põhjendatud eesmärgil.  

Sinu isikuandmed - nimi, kontaktandmed, arve aadress või IP aadress jõuavad meie andmebaasi peamiselt kliendisuhte kaudu.

Isikuandmete kogumise piirangud

Me töötleme isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ja kehtiva õigusliku aluse olemasolul. Me ei kogu ebavajalikke andmeid.

Lisainfot selle kohta, kuidas me isikuandmeid töötleme ja kasutame, leiad meie üldisest Fortum Grupi privaatsuspoliitikast ja klientidele, tarnijatele või tööle kandideerijatele suunatud privaatsusteadetest.

Konfidentsiaalsus ja infoturve

Me suhtume isikuandmete kaitsesse ning inimeste privaatsusesse väga tõsiselt. Isikuandmete töötlemisel järgib Fortum kõiki infoturbe põhimõtteid. Me käsitleme isikuandmeid alati konfidentsiaalselt ning ligipääs neile on lubatud ainult volitatud isikutele. Meil on olemas vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada andmete turvalisus ning andmekaitse põhimõtete järgimine.

Meie tegevused turvalisuse tagamiseks

Me jälgime järjepidevalt isikuandmetele ligipääsu kasutusõiguseid ning tagame, et ligipääs andmetele on ainult selleks volitatud isikutel. Me kasutame tulemüüre ja andmete pseudonümiseerimist. Me koolitame oma töötajaid, kuidas isikuandmeid peab koguma ja töötlema ning oleme kokku pannud vastavad juhised. Me valime väga hoolikalt oma teenusepakkujaid.

Lisainfot, kuidas me kaitseme isikuandmeid leiad Fortum Grupi privaatsuspoliitikast.

Küpsiste haldamine

Me kasutame küpsiseid või sarnaseid tehnoloogilisi vahendeid meie kodulehel.

Sul on võimalik lubada kõikide küpsiste kasutamine klikates bänneril, mis ilmus kodulehe alla äärde, kui sa meie kodulehele sisenesid. Küpsiste eelistuste lehelt on sul võimalik valida, milliste küpsiste tegevust lubada, milliste mitte.  Kui sa lubad kõikide küpsiste kasutamise, siis meie koduleht toimib nii nagu peaks ja sul on ligipääs kõikidele kodulehe funktsioonidele.

Lisateave ja kontaktid

Fortum Grupi privaatsuspoliitika

Fortum suhtub privaatsusesse väga tõsiselt ning järgib kõiki privaatsusega seotud seadusi ja määruseid. Kliendid, töötajad ning teised sidusrühmad võivad olla kindlad, et nende andmeid käsitletakse korrektsel ja turvalisel viisil. Andmekaitseseadustest tulenev isikuõiguste tagamine on põimitud Fortumi väärtustesse – uudishimulikkus, vastutustundlikkus, usaldusväärsus ja austus. Need väärtused loovad meie ettevõtte eetilise aluse.

Meie privaatsuspoliitikat järgivad kõik Fortumi divisjonid ja funktsioonid, k.a tarnijad ja partnerid, kes töötavad meie heaks.

Kontaktid

Meie privaatsusametnikud ootavad isikuandmete ja andmekaitsega seotud küsimusi ja kommentaare läbi ingliskeelse päringuvormi, mis asub meie kontserni kodulehel: